FUKT I KÄLLAREN

HUR VET MAN ATT MAN HAR FUKT I SIN KÄLLARE?

 • TVÄTT SOM ALDRIG TORKAR
 • LUKT
 • BLÖTA VÄGGAR
 • FÄRG SOM LOSSNAR FRÅN VÄGGEN
 • STÄNDIGA FÖRKYLNINGSSYMPTOM

FUKT I KÄLLAREN KAN BERO PÅ

 • INGEN ELLER FÖR HÖGT LAGDA DRÄNERINGSLEDNINGAR
 • MARKEN LUTAR MOT HUSET
 • FEL ANSLUTNA DAGVATTENLEDNINGAR

Vi jobbar med ISODRÄNSKIVAN. Den SÄNKER DEN RELATIVA FUKTIGHETEN och har en ISOLERANDE, DRÄNERANDE och UTTORKANDE effekt.

STENLYFT är av ISODRÄN CERTIFIERAD ENTREPRENÖR. Vi besöker Dig gärna för att lämna ett kostnadsförslag. Tänk på att du kan utnyttja ROT-AVDRAG för arbetskostnaden.

VÅRA TJÄNSTER

Kontakta oss på 0709 21 12 03 om det du
vill ha hjälp med ej finns med nedan

GRÄVNING

HUSDRÄNERING MED ISODRÄN
DAGVATTEN/STENKISTOR
VATTEN OCH AVLOPP
JORDVÄRME
POOL

ÖVRIGT

TRÄDGÅRDSANLÄGGNING
SPRIDNING AV VATTEN
SKRAPNING AV GRUSVÄGAR
SPRÄNGNING AV STEN

BORTTAG AV

HÄCKAR
BUSKAR
STUBBAR
STENAR

RIVNING AV

HUS
BETONG

FÖRSÄLJNING AV

PLATTOR
GRUS
MATJORD

VINTER

SNÖRÖJNING
SANDNING